Tuesday, November 24, 2015

HIBAH DAN FAEDAH HIBAH DENGAN TAKAFUL

HIBAH DAN FAEDAH HIBAH DENGAN TAKAFUL

Apa itu Hibah?
HIBAH ialah pemberian milik tanpa balasan oleh Penghibah secara sukarela semasa hayat atas dasar kasih sayang.

Faedah Hibah

1. Penghibah bebas menghibahkan harta yang dimiliki kepada sesiapa sahaja penerima yang dihajati.

2. Jenis harta yang boleh dihibahkan ialah rumah / hartanah yang tidak bercagar dan mempunyai surat hakmilik/geran serta wang tunai sahaja.

3. Ibubapa boleh menghibahkan harta kepada anak angkat & anak kandung.

4.Suami / isteri dapat menghibahkan harta kepada sesama mereka.

5.Harta yang dihibah terkeluar daripada pentadbiran harta pusaka.

6. Sesiapa sahaja layak menerima harta Hibah.

7.Harta yang telah dihibahkan dengan cara yang sempurna tidak boleh dituntut oleh waris-waris lain.

8.Sebagai satu alternatif atau penyelesaian bagi pembahagian harta bagi saudara baru / mualaf.

9.Penghibah masih boleh menikmati faedah atau manfaat harta yang telah dihibahkan.

10.Pembatalan Hibah adalah dibolehkan jika melibatkan Hibah yang dibuat oleh ibu/bapa kepada anak atau datuk/nenek kepada cucu jika memenuhi syarat-syarat tertentu atau juga atas persetujuan bersama Penghibah dan Penerima Hiba

GUNAKANLAH TAKAFUL SEBAGAI ALTERNATIF HIBAH ANDA

Jangan segan hubungi saya :

Mohd Khairuddin MAA Takaful
(Agen Takaful Sepenuh Masa)

Hotline 24/7:
013.6000.101
013.6000.101
013.6000.101
(Sila Call/WhatsApp)

email : maatkaful101@gmail.com
facebook : www.facebook.com/gotakaful

#kenapaperlutakaful #takaful #insurancehayat #lifeinsurance #agentakafulshahalam #agentakafulpuchong #agentakafullembahkelang
#medicalcard #kadperubatanterbaik #takafulmaa #rancangmasadepan #agentakafulterbaik #1millionpolicy #mltt #mlta
#500kpolisi #polisiinsuranceterbaik #ilovemyjobs #kerjayaidaman #examTBE #menjadiejeninsurace #agentakafulterbaik
#planmedicalcardkeluarga #investdengantakaful #caramemilihtakafulterbaik #incomerplacementtakaful
#kawanketikasusah #perlunyainsurance #takafulterbaik #pilihmedicalcard #takafulmalaysia #insurancenyawa


No comments:

Post a Comment